Nizhnevorotsky pass

Author:

Brenzovych Vasyl

Size:

700х800

Time of creation:

2014

Material:

canvas, oil