Графіка

З творами графіки людина зіштовхується протягом усього свого життя. Рисунки і гравюри, які є самостійними, закінченими творами мистецтва, шрифт у книзі і на плакаті, книжні ілюстрації, плакат, поштові марки, журнальні і газетні ілюстрації, упаковки для різноманітних товарів, етикетки, театральні і кіноафіші, дорожні і товарні знаки і навіть ділові бланки — все це твори станкової і прикладної графіки.

Саме слово «графіка» походить від грецького слова «графо» — «пишу», «креслю», «малюю».

Отже, графіка — це перш за все рисунок, мистецтво лінійне, строге, засноване на поєднанні чорного і білого, причому білим являється сам папір, а чорним — олівець, вугіль або інший «сухий» матеріал для фарбування.

Рисунок може бути відтворений у багатьох екземплярах за допомогою різних технік, як рукотворних, так і машинних. Тому графіку можна розділити на два види: безпосередній малюнок на папері і друкована графіка.

Можна уявити, що рисунок був найбільш древнім видом мистецтва. Звісно, рисунок розвивався паралельно зі скульптурою і прикладним мистецтвом і складав їх органічну і необхідну частину.

Як самостійний вид мистецтва рисунок існує з кінця ХV — початку ХVI ст. Раніше до нього ставились як до підсобного, підготовчого матеріалу під час роботи над картиною, скульптурою, фрескою, гобеленом. Згодом він отримав самостійне художнє значення, як і інші станкові види мистецтва.

В процесі історичного розвитку в рисунок (так само як і в друковану графіку) активно почав проникати колір, і зараз до графіки уже відносять і рисунок кольоровою крейдою — пастель, і кольорову гравюру, і живопис водяними фарбами — акварель і гуаш.

Якщо у живописця в руках ціла палітра фарб, то художник-графік, як правило, користується тільки одним кольором, що створює певні труднощі. Графік знаходиться в «умовному» світі, в якому немає кольору, і користуючись скупими засобами створює живу картину світу.

Рисунок, виконаний художником в одному екземплярі, — твір унікальний. Друкована графіка дозволяє відтворити рисунок у більшій кількості екземплярів.

Основним видом друкованої графіки являється гравюра (на дереві, металі, камені). Самим раннім способом гравірування, який почали застосовувати в ХV ст. в Західній Європі і в ХVI ст. в Росії, була гравюра на дереві. (ксилографія).

Частіше за все художник, який працює в області прикладної графіки створює свої твори у вигляді рисунків, які потім у типографіях, за допомогою спеціального обладнання відтворюються у книгах, журналах, плакатах, упаковках і т.д.

Особливе значення має робота художника у книзі. Основа книжного мистецтва — ілюстрація. Художник-ілюстратор стає наче співавтором книги, трактуючи літературний твір, розширюючи і доповнюючи текст образами, що допомагає читачеві зрозуміти думку автора, глибше відчути епоху і матеріальний світ. Особливо важливими є ілюстрації в книгах для дітей. Адже, саме з книги починається знайомство дитини з мистецтвом і з предметним світом, так як зображення набагато легше сприймається і засвоюється, ніж щось не стійке і швидкоплинне.

Зрозуміло, що художник-графік бере участь у оформленні книги не тільки як ілюстратор. Він же створює і орнаментально-шрифтове оформлення перепльоту, титульної сторінки, і всіх інших елементів, які прикрашають книгу.

Але ілюстрації і оформлення книги, хоча і є основою книжного мистецтва, не можуть існувати самі по собі, без тексту, який передається буквами певного рисунку — шрифтом. Шрифт і являється тим самим посередником між автором і читачем, завдяки якому до нас доходять ідеї, думки автора і вся інформація, яка є у книзі, журналі, газеті. Таким чином шрифт — це велика і дуже важлива область графічного мистецтва. Від рисунку кожної окремої букви, з яких складаються слова, від їх краси, ясності, конструктивної точності залежить і зручність і легкість читання, а значить і сприйняття тексту.

Звісно, шрифт не належить тільки книзі, або іншій друкованій продукції. Він є і на плакаті, без нього неможлива афіша, реклама, вивіска. Кожна область застосування шрифту висуває йому свої особливі специфічні вимоги, які художник повинен обов’язково врахувати під час своєї роботи.

Показано 10-20, всього 80 творів